Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Våra avbokningsregler

Monticos av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningföretags (SAUF) riktlinjer.

1. Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.

2. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildnings- företaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.

6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

8. Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

Läs mer på www.sauf.se