Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
YKB__header_1903x476.jpg
Företagsutbildning
YKB-utbildning

Kursstart

Studietakt

Längd

YKB - Yrkeskompetensbevis

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Innehållet i vår utbildning följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och är anpassat till den branschöverenskommelsen som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), NTF, Volvo och Scania har enats om.

Delkurs 1 – Sparsam och effektiv körning
Deltagarna får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Delkurs 2 – Godstransporter:
Deltagarna får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastning, lastsäkring/säker transport och lossning.

Delkurs 3 - Lagar och regler:
Deltagarna får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige) samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkoren som gäller för godstransporter.

Delkurs 4 – Din hälsa:
Deltagarna får en ökad förståelse för vikten av god fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet
Deltagarna får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur man bedömer och agerar i krissituationer.

Vi utbildar er personliga där du önskar, på företag eller i våra utbildningslokaler.

 

 

From 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att utfärda yrkeskompetensbeviset.
Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen

 

 

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

1958 YKB - Yrkeskompetensbevis info@montico.se