Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kursstart

Studietakt

Längd

Validering – Underhåll BAS

KOMPETENS AVGÖRANDE FÖR RÄTT UNDERHÅLL

Underhåll är en viktig komponent i företagens produktionsprocess, Hög tillgänglighet, nyttjandegrad och störningsfri produktion är en nyckelfaktor för ökad konkurrenskraft. Precis det som underhållsarbetet ska säkerställa.
Förbättrad produktionsteknik ställer nya och högre krav på medarbetarens underhållskompetens och utvecklingen skapar också behov av ett utökat underhållsansvar hos produktionspersonalen.
I baskonceptet säkerställs den grundläggande kompetensnivån som krävs för arbetsinnehåll som återfinns i samtliga branscher.

En validering och certifiering gentemot kraven i Underhåll BAS säkerställer att produktionspersonal, som har ett utökat underhållsansvar för olika typer av produktionsutrustningar, kan garantera hög tillgänglighet i produktionen.

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år.

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan nedan!

 

 

- Hälsa, miljö och säkerhet
Självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion
- IT och Automation
Använda dator i arbetet, förstå hur olika system påverkar varandra samt hur data lagras och hanteras säkert
- Kvalitet
Arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för rätt åtgärd utförs
- Matematik
Värdera om svaret på en uträkning är rimlig. Använda matematik vid problemlösning
- Mätteknik
Utföra mätningar på produkter, bedöma vilket mätinstrument som är lämpligast samt upprätta mätprotokoll
- Produktionsteknik – Ekonomi
Identifiera störningar och ansvara för förbättringsåtgärder
- Ritningsläsning
Använda den information som finns i en ritning för att lösa en arbetsuppgift
- Språk – Svenska
Tillgodogöra sig informationen i manualer och instruktioner samt avrapportera enligt företagspraxis
- Språk – Engelska
Tillgodogöra sig enklare information i tal och skrift
- Underhåll
Vidta lämplig åtgärd vid avvikelse. Utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan

- Underhåll – Allmänt, planering
Förstå underhållets betydelse och konsekvenserna av bristande underhåll

- Förebyggande underhåll
Förstå varför det är viktigt att med tidigt planerade insatser för att undvika störningar

 - Avhjälpande underhåll
Agera vid akuta problem. Förstå kopplingen mellan krav på funktionalitet och produktivitet vid återställning

 - Underhåll automation
Förstår principer inom system, signalöverföring och byggblocken o det totala systemet.

 - Teknik
Förstå grundläggande principer inom mekanik, hydraulik, pneumatik
- Att arbeta säkert
Kunna planera och på ett säkert sätt utföra underhållsarbete i daglig produktion

Valideringen utförs genom ett webbaserat test som tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

3621 Validering – Underhåll BAS info@montico.se