Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kursstart

Studietakt

Längd

Validering - Industriteknik BAS

SMART INDUSTRI KRÄVER RÄTT KOMPETENS

Vad krävs för kompetenser för att exempelvis vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet och förstå produktionsekonomi?
Oavsett inom vilken bransch inom industrin man frågar så blir svaren desamma!

Genom en branschgemensam valideringsmodell får arbetsgivare och produktionspersonal klara besked vilken baskompetens som krävs för att jobba inom industriell produktion.

Baskonceptet säkerställer den grundläggande kompetensnivå som är nödvändig för dagens industriarbete oavsett uppgifter och bransch.

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år.

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan nedan!

 

 

- Hälsa, miljö och säkerhet
Självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion
- IT och Automation
Använda dator i arbetet, förstå hur olika system påverkar varandra samt hur data lagras och hanteras säkert
- Kvalitet
Arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för rätt åtgärd utförs
- Matematik
Värdera om svaret på en uträkning är rimlig. Använda matematik vid problemlösning
- Mätteknik
Utföra mätningar på produkter, bedöma vilket mätinstrument som är lämpligast samt upprätta mätprotokoll
- Produktionsteknik – Ekonomi
Identifiera störningar och ansvara för förbättringsåtgärder
- Ritningsläsning
Använda den information som finns i en ritning för att lösa en arbetsuppgift
- Språk – Svenska
Tillgodogöra sig informationen i manualer och instruktioner samt avrapportera enligt företagspraxis
- Språk – Engelska
Tillgodogöra sig enklare information i tal och skrift
- Underhåll
Vidta lämplig åtgärd vid avvikelse. Utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan

Valideringen utförs genom ett webbaserat test som tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

3613 Validering - Industriteknik BAS info@montico.se