Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kursstart

Studietakt

Längd

Validering – Automation BAS

FÖR EN SÄKER OCH EFFEKTIV AUTOMATISERING

Svenska industriföretag har i hög grad en automatiserad produktion där operatörens roll är att övervaka tillverkningen, ställa maskiner, kontrollmäta och byta verktyg.
Fortsatt konkurrenskraft kräver strategisk kompetensutveckling där maskinoperatörerna har chans att successivt sätta sig in i än mer avancerade automatiserade processer.
Allt fler medarbetar i produktion kommer att arbeta med samarbetande robotar tack vare en ökad automationsnivå.
För en säker och effektiv automatisering ökar kompetenskravet på en allt bredare grupp medarbetare, inte minst maskinoperatörer och montörer.

En validering och certifiering gentemot kraven i Automation BAS säkerställer medarbetarnas grundläggande och generella kompetensen att klara det dagliga arbetet med olika typer av automationsutrustningar

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år. 

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan nedan!

 

 

- Hälsa, miljö och säkerhet
Självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion

- IT och Automation
Använda dator i arbetet, förstå hur olika system påverkar varandra samt hur data lagras och hanteras säkert

- Kvalitet
Arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för rätt åtgärd utförs

- Matematik
Värdera om svaret på en uträkning är rimlig. Använda matematik vid problemlösning

- Mätteknik
Utföra mätningar på produkter, bedöma vilket mätinstrument som är lämpligast samt upprätta mätprotokoll

- Produktionsteknik – Ekonomi
Identifiera störningar och ansvara för förbättringsåtgärder

- Ritningsläsning
Använda den information som finns i en ritning för att lösa en arbetsuppgift

- Språk – Svenska
Tillgodogöra sig informationen i manualer och instruktioner samt avrapportera enligt företagspraxis
- Språk – Engelska
Tillgodogöra sig enklare information i tal och skrift

- Underhåll
Vidta lämplig åtgärd vid avvikelse. Utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan

- Säkerhet
Arbeta säkert med pneumatik, hydraulik, och elsystem i automatiserad produktion
 

- Automatiska system
Förstå signalflödet i en automatiserad produktion
 

- Produktionseffektivitet
Förstå betydelsen av korrekta maskininställningar och åtgärder för att reducera produktionsstörningar
 

- Drift och övervakning
Sköta automationssystem och upptäcka, åtgärda samt rapportera avvikelser från normal drift
 

- Underhåll – automation
Genomföra åtgärder för  att reducera oplanerade stillestånd och skapa förutsättningar för hög produktivitet

Valideringen utförs genom ett webbaserat test som tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

3617 Validering – Automation BAS info@montico.se