Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Utbildning av besiktningsman - Besiktning av pallställ och andra ställage

Enligt Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning) ska en undersökning och riskbedömning göras av pallställ och andra ställage för att på så sätt säkerställa att de kan användas med betryggande säkerhet.

Okulär kontroll ska ske av lagerinredning varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån riskbedömning.

Var 12:e månad ska besiktning ske av en utbildad person (expertbesiktning) som ska säkerställa den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635.

Utbildning av besiktningsman 

Vi utbildar er personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad.
Vi ger kunskap i vilka regler som gäller för t.ex utvärdering av skada på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för mätning och klassificering av skador på stolpar och stag och belastningsskyltar.

Utbildningen genomförs på plats hos kunden då teoretiska moment blandas med praktisk besiktning av utvalda existerande pallställ eller annat ställage. Utbildningen avslutas med teoretisk examinering.

Utbildningen tar ca 8 timmar i anspråk

Efter genomförd utbildning har deltagaren kunskap om hur den regelbundna kontrollen genomförs samt ansvara för den årliga expertbesiktningen. 

Utförande av expertbesiktning
Om ni inte vill eller har möjlighet att utbilda egen personal för att utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad kan Monticos egna besiktningsmän genomföra besiktning.
Besiktningen sker enligt SS-EN 15635 där dokumentation, nödvändig märkning och uppföljning ingår.

 

2152 Utbildning av besiktningsman - Besiktning av pallställ och andra ställage info@montico.se