Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kursstart

Studietakt

Längd

CNC-teknik 2017 - Validering och certifiering

CNC-teknik 2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion.

Systemet omfattar kompetenskrav som branschen företag formulerar och kvalitetssäkrar.

För att garantera hög legitimitet finns ett brett nätverk av industriföretag som aktivt deltar som referensföretag och kravställare på systemets innehåll och utformning.

Montico erbjuder validering och certifiering enligt CNC Teknik 2017 i grön- och blå nivå på våra test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

Grön Certifiering 
Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktivitetskrav.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden, Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs på Montico testcenter.
Tid 4+4 timmar

Blå Certifiering
Blått certifikat säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess.
Blått certifikat är en breddning och fördjupning av det gröna certifikatet och består av ytterligare tio specifika kompetensområden.
Efter det webbaserade kunskapstestet genomförs ett praktisk test genom framtagning av metod och bearbetningsdata för tillverkning av detalj.
Tid 3,5+4,5

Svart Certifiering produktionsutveckling
Utförs av Chalmers Professional Education.

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Svenska Skärteknikcentrum som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år.

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan nedan!

 

 

 

Grön certifikat
Kompetensområden:
- Automation och produktionsövervakning
- Hälsa, miljö och säkerhet
- ISO-programmering
- Kvalitet
- Maskiner och produktionsutrustning
- Matematik
- Materiallära
- Mätteknik
- Produktionsteknik – ekonomi
- Ritningsläsning
- Skärteknik
- Språk – svenska
- Toleranser
- Underhåll

 Blått Certifikat
Kompetensområden:
- Beredning
- ISO-programmering
- Maskinteknik
- Matematik
- Materiallära
- Mätteknik – toleranser
- Produktionsteknik – ekonomi
- Ritningsläsning
- Skärteknik
- Tekniska engelska

Validering, fortbildning, utveckling och certifiering sker på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

3622 CNC-teknik 2017 - Validering och certifiering info@montico.se