Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Vägarbete_1903x476.jpg
Företagsutbildning
Arbete på väg nivå 3A och 3B

Arbete på väg nivå 3

Enligt Trafikverkets förordningar ska den som arbetar på väg inneha rätt kompetens. Till detta ställer dessutom Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML krav på att arbetsgivaren ansvarar för att personalen har erforderlig kompetens för att utföra sitt arbete.

Arbete på väg Utmärkningsansvarig - nivå 3A

 

I den här utbildningen ska deltagaren få behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK Apv och innehåller:

- Fördjupning om vägarbeten
- VMF och dess förskrifter
- Skyddsanordningar som är tillåtna att användas, dess funktion och handhavande
- Arbetsmiljölagen och dess förskrifter
- Arbetsmiljöplaner
- Fördjupning inom Trafikverkets exempelsamlingar
- Objektanpassa TA-planer
- TrF
- Övriga relevanta lagar och styrande dokument
- Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
- Arbetsmetoder
- V3-principen

Målgrupp
Utbildning vänder sig till den som arbetar som utmärkningsansvarig på fast vägarbetsplats samt den som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområde med ett ansvarsåttagande.
 
Utbildningens utformning
Utbildningen är teoretisk och genomförs under ca 16 timmar

Syfte med utbildningen
Deltagaren ska få kunskap i hur man utrustar och utmärker sitt eget fordon. Du får även kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

Arbete på väg vakt eller lots - nivå 3B

I den här utbildningen får deltagaren kunskap i att agera som vakt eller lots vid ett vägarbete.

Utbildningens utformning
Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK Apv och innehåller:

- Utrustning som ska användas
- Vilka tecken som ska användas
- Regler gällande postplats
- Agerande som vakt
- Agerande som lots genom utförande, signalanläggning, tömningstider och dubbellotsning
- V3-principen

Målgrupp
Utbildning vänder till alla som utför arbete som vakt eller lots

Utbildningens utformning
Utbildningen är teoretisk och genomförs under ca 4 timmar

Vi hjälper er att uppfylla kraven
Vi utför utbildningen Arbete på väg nivå 1, 2 och 3 på våra utbildningsenheter runt om i Sverige. Utbildningen kan även genomföras direkt på ert företag.

Vi erbjuder även:

Arbete på väg nivå 1

Arbete på väg nivå 2

Arbete på väg - Hjälp på väg

Ring oss gärna på tel. 0200-76 70 00 så berättar vi mer om utbildningen eller fyll i dina uppgifter i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Vi utför utbildningarna Arbete på väg nivå 1, 2 och 3 på våra utbildningsenheter runt om i Sverige. Utbildningen kan även genomföras direkt på ert företag.

Arbete på väg – nivå 2.

Efter godkänd utbildning utfärdas intyg som är giltigt i 5 år.

2026 Arbete på väg nivå 3 info@montico.se