Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

ADR 1.3 - Hantering av farligt gods

Du som är involverad i transport av farligt gods, men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg tex vid transport som ”värdeberäknad mängd”, ska genomgå 1.3-utbildning. Utbildningen anpassas efter deltagarens förkunskaper och de arbetsuppgifter och ansvar man har.

Krav på repetitionsutbildning
Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att du ska hålla dig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen. 

Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år.

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med ett teoretiskt slutprov. Efter godkänd genomförd utbildning erhåller du ett ADR 1.3 intyg.

Utbildningen består av tre delar:

Allmän utbildning
Den allmänna delen innehåller  allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Lastare, terminalarbetare, trafikledare, godsmottagare, godsavsändare och kontorspersonal.

Syftet med utbildningen är att du ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som du hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

1545 ADR 1.3 - Hantering av farligt gods info@montico.se