Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
rekrytering.png

Så jobbar vi med rekrytering

En effektiv rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang tillsammans med beprövad metodik. Här kan du ta del av den kvalitetssäkrade rekryteringsprocess vi på Montico arbetar efter.


1. Kravprofil

Inledningsvis går vi igenom och kartlägger era behov. Här utgår vi bland annat från företagskultur, värderingar och arbetsgruppens sammansättning. 


2. Marknadsföring av tjänsten 

Sedan utformar vi en annons som publiceras på vår webbplats samt valda rekryteringssajter. Annonsen kan riktas målgruppsstyrt på sociala medier. 


3. Sökprocess

Därefter arbetar en dedikerad researcher för att söka fram intressanta kandidater via våra nätverk, CV-databaser och LinkedIn.


4. Administrering

I steg fyra gör vi ett första urval efter en genomgång av samtliga ansökningar. De mest intressanta kandidaterna intervjuas via telefon och/eller Skype.


5. Intervju

Här träffar vi de mest intressanta kandidaterna och genomför djuplodande intervjuer utifrån er kravprofil.


6. Kandidatpresentation

Efter intervjuerna presenterar vi de starkaste kandidaterna. Administration, bokning av intervjuer samt uppföljning och summering utförs av oss. 7. Fördjupad bedömning

En slutkandidat väljs ut och djupintervjuas. Personprofilanalysen gör vi i verktyget Thomas International Person Profil Analys (PPA-analys). 


8. Referenstagning

Vi kontaktar slutkandidatens referenser och ger en muntlig återkoppling till er. Eventuell komplettering med andra tester och analyser kan göras. 


9. Tillsättning och uppföljning

Vi utför samtliga anställningsmoment tillsammans med chefen hos er. Efter tre till sex månader följer vi upp hur det har gått. Kontakta oss

Har du ett konkret behov av att anställa personal eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda när det gäller rekrytering, är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Fyll i formuläret eller kontakta oss på:

 
0200-76 70 00


info@montico.se

Kontakta ditt lokala kontor ›