Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Miljöpolicy

Montico vill åstadkomma en balans mellan de tre komponenterna av hållbarhet; miljö, samhälle och ekonomi för att möta dagens behov utan att kompromissa framtida generations förmåga att möta deras behov.

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska minska vår miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete inom framförallt följande områden som vi bedömt mest betydande för vår verksamhet:

  • Koldioxidutsläpp
  • Energi
  • Avfall

Montico ska minska sin direkta koldioxidförbrukning genom effektivare planering av tjänsteresor genom att samåka där möjligt samt främja Skype möten istället för möten som innebär att flera deltagare samlas på ett ställe.

Montico ska minska sin koldioxidförbrukning genom planerade inköp med planerade leveranser vilket i sig påverkar Monticos indirekta förbrukning.

Montico ska minska sin totala elkostnad där det är möjligt genom att installera rörelsedetektorer vid ny-installation och renovering, byta lysrör till låg energi vid utbytestillfälle och släcka ljus i tomma rum. Datorer ska stängas ner vid arbetets slut.

Montico ska medvetet hantera avfall genom en förbättrad resursanvändning, t.ex. minska sin förbrukning av kontorspapper. Detta görs genom fortsatt digitalisering av utbildnings- och kommunikationsmaterial och införandet av elektronisk signatur, samt att alla överväger nödvändigheten av utskrifter.

Montico ska minska sin förbrukning av nytt material såsom stål och plåt genom att främja återvunnet material och där möjligt från lokala leverantörer.

Lagkrav som berör verksamheten ska följas och en detaljerad handlingsplan för våra miljömål är en del av vårt arbete kring ständiga förbättringar. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och våra mätningar utgår från 2017 års förbrukning.

Monticos hållbarhetsarbete.

Vi når en hållbar utveckling genom vårt arbete med ständiga förbättringar, långsiktiga kundrelationer, motiverade medarbetare och planering av verksamheten. Vi skapar en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra olika intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi samtidigt som vi uppfyller bindande krav.

Vi målsätter och mäter vår resursförbrukning, våra utsläpp och avvikelser.

 

Miljöpolicy fastställd 2018-06-19. Börje Johansson VD, Koncernchef