Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
om montico_header_2_1903x476.jpg

Det här är våra värderingar

Monticos värderingar är vägledande för hur vi arbetar och hur vi vill att arbetsklimatet ska vara.

Respektfullt bemötande

Vi inom Montico bemöter alltid andra som vi själva vill bli bemötta. Det innebär att vi respekterar den vi möter och håller alltid vad vi lovar. Därigenom skapar vi det öppna klimat vi vill vara och verka i.

Öppen och rak kommunikation

Vi eftersträvar alltid tydlig och ärlig kommunikation. I alla sammanhang är vi lyhörda för andras åsikter och önskemål. Vi strävar efter att göra information tillgänglig genom att skapa dialog framför monolog. Konstruktiv återkoppling är en viktig del i vår kommunikation.

Vi-anda

Vi tar ansvar för varandra och finns alltid tillhands för att dela glädje och för att ge stöd. Genom prestigelöshet skapar vi den öppna atmosfär som vi alla vill arbeta i. Tillsammans skapar vi en företagskultur som vi kan trivas i genom att vara ärliga, positiva, korrekta och ansvarsmedvetna.

Mod att agera

Vi på Montico eftersträvar en kultur och ett synsätt där man drar lärdom av gjorda misstag. På så sätt skapas en mentalitet i att våga–vilja–vinna. Vi uppmuntrar kreativitet, ansvarskänsla och en vilja att se möjligheter och lösningar.

Affärsmässighet

Genom att vara lyhörda, flexibla och effektiva levererar Montico alltid minst det kunden efterfrågar. Kvalitet och entreprenörskap ska genomsyra vårt tillvägagångssätt.

Hållbar utveckling

 

Kvalité
Montico strävar ständigt efter att förbättra service- och kvalitetsnivån med hjälp av kundundersökningar. Vi lämnar ”nöjd kundgaranti” på våra uppdrag.

Miljö
Montico strävar i samtliga verksamheter mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan. De lagar som berör verksamheterna följs och ständigt utmanas tillvägagångssätten för att vi ska bli ännu bättre.

Personal- och kompetensutveckling
Monticos viktigaste resurs är humankapitalet och därför erbjuds kompetensutveckling i strävan att ge våra anställda den trygghet som affärsmässig kompetens innebär.