Stark uppstart för Montiocs produktionsledarnätverk i Ljungby
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Stark uppstart för Montiocs produktionsledarnätverk i Ljungby

Denna vecka hade Monticos produktionsledarnätverk i Ljungby sin första träff. En bra uppslutning på fjorton deltagare samlades då för att dela erfarenheter och planera teman inför kommande möten.

Monticos lokala produktionsledarnätverk i Ljungby vänder sig till den som är produktionsledare, arbetsledare eller produktionschef för ett lite mindre företag. Det var en spännande blandning av branscher bland de fjorton deltagarna, men alla har den gemensamma nämnare att de alla har en ledande position i ett företag. Nätverket planerar att träffas fyra gånger per år med en mötestid på cirka tre timmar. 

- Vid varje möte kommer en deltagare att vara värd. Vi träffas då på dennes arbetsplats och får en möjlighet att se deltagarens verksamhet. Sedan diskuterar vi kring ett valt tema vid varje träff, berättar Michael Kullberg, samordnare för nätverket. 

Vid veckans uppstartsmöte var Abbe El-Saghir, Regionchef på Montico, värd. Temat var bemanningsverksamhet, ett område som Abbe är expert inom. Övriga deltagare hade med sig frågor kring temat, både allmänna frågor och sådant som rör den egna verksamheten. Det planerades även inför kommande träffar, hela arton teman som deltagarna vill fördjupa sig i har planerats in. 

- Jag är mycket nöjd med vår första träff. Jag tror det här är viktigt att vi hjälper varandra i en ofta ensam roll som ständigt kräver snabba beslut. Nätverket ger  dig som deltagare chansen att bolla tankar och frågor. Dessutom vidgar du ditt eget nätverk i närområdet, avslutar Michael Kullberg. 

 

Montico driver idag flera lokala nätverk. Syftet är att erbjuda en mötesplats där personer med liknade utmaningar får en möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter som både de och deras företag har nytta av.

Vill du veta mer om Monticos lokala nätverk?
Läs mer här