Stångåstaden om Employer branding
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Så jobbar Stångåstaden för att bli en attraktiv arbetsgivare

När konkurrensen om arbetskraft hårdnar blir det allt viktigare att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att bli en attraktiv arbetsgivare. Stångåstaden i Linköping är ett framgångsexempel på hur ett strategiskt och modernt arbete med empoyer branding kan skapa konkreta resultat. Här berättar HR-strateg Peter Jonsson hur de lyckats.

Stångåstaden är certifierade av Great Place to Work. Vad innebär det?

- Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
där man genomför en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning av arbetsplatsen går igenom arbetsplatskulturen. Varje år utnämner Great Place to Work de bästa arbetsplatserna och i år har vi hamnat på plats 16 bland medelstora företag! 

Ni tar mycket hjälp av era medarbetare när ni bygger ert varumärke. Hur går det till?

Vi har under lång tid arbetat med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och vi gör det med ett inifrån -ut-perspektiv. Det betyder att vi utgår från vår vision och våra värderingar och försöker skapa ett engagemang och delaktighet bland alla anställda. Vi vill involvera och inspirera våra kollegor för att därigenom skapa affärsnytta.

Hur gör man då för att skapa delaktighet?

En viktig del är kommunikation. Att alla anställda ska förstå sin plats och veta vad som händer i organisationen. När man är delaktig känner man också en stolthet och vill dela och sprida positiva saker om sin arbetsplats.

På vilka sätt märker ni att ert arbete gett effekt?

- Precis som andra företag och organisationer har vi svårt att attrahera vissa grupper, men vi märker att en bredare grupp än tidigare söker sig till oss. Personer med annan bakgrund och utbildning än som tidigare ville arbeta hos oss. För oss blir det allt viktigare att hitta personer med rätt personlighet som kommer att trivas och delar våra värderingar, snarare än att man stirrar sig blind på formell kompetens och kravspecifikationen. 

På torsdag den 11 maj kan du höra Peter berätta mer om hur man når affärsnytta genom att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Välkommen att anmäla dig till vårt frukostseminarium i Mjölby!