Sofia Rasmussen om hur vi blir attraktiva arbetsgivare
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Hur attraherar vi framtidens medarbetare?

I takt med att arbetsmarknaden och vår inställning till arbete förändras, ställs arbetsgivare inför nya utmaning för att attrahera och behålla rätt kompetenser. Sofia Rasmussen, omvärlds-analytiker och expert på arbetsmarknadsfrågor, ser flera trender i arbetslivet som hon menar både formar vår inställning till arbetslivet och ställer nya krav på oss som medarbetare och ledare.

– Vi har under en längre tid pratat mycket om hur robotisering och automatisering resulterar i att många enklare jobb försvinner. Jag tror det är viktigt att inte fokusera för mycket på att jobb försvinner. Jag ser det snarare som att jobben omdefinieras och att automatiseringen medför många nya möjligheter, såsom att mer tid frigörs för kreativa och idégenererande uppgifter och mänskliga möten. Här gäller det att ta tillvara på dessa möjligheter och att anpassa exempelvis ledarskapet efter de nya förutsättningarna, säger Sofia Rasmussen.

Gränslöst arbetsliv kräver individuella lösningar

Idag har vi ett gränslöst arbetsliv där du kan arbeta och vara tillgänglig var, när och hursomhelst. Många unga ser detta som en självklarhet och i undersökningen Ungdomsfokus, som är Rasmussen Analys årliga undersökning bland unga mellan 16 och 29 år, framkommer att yngre inte upplever denna gränslöshet som en källa till stress i samma utsträckning som äldre gör det.

– Vi måste acceptera att gränslösheten förändrar arbetslivet. Att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut alltmer. Däremot blir det viktigt för företag och organisationer att ha en levande diskussion på arbetsplatsen om hur man hanterar tillgänglighet och att man för individuella samtal med medarbetare om hur de klarar balansen mellan jobb och fritid, då detta är mycket individuellt, menar Sofia Rasmussen.

Personlig utveckling det nya karriärbegreppet

Den individualism och fokus på personlig utveckling som i så hög grad karaktäriserar den svenska arbetsmarknaden är i mångt och mycket en följd av utvecklingen på arbetsmarknaden, menar Sofia. Vi ser idag alltfler kunskapsintensiva branscher med jobb som ställer allt högre krav på att vi är kreativa och har förmåga själva utvärdera och mäta vår arbetsinsats och då börjar vi också fundera mer över vad vi vill göra och hur vi kan utvecklas som personer.
Under det senaste decenniet har det traditionella karriärbegreppet blivit allt mindre viktigt bland unga. Istället blir möjligheten till personlig utveckling allt viktigare, vilket visar sig i undersökningen Ungdomsfokus där det hamnar på topp tre bland de viktigaste faktorerna vid val av arbetsplats.

Tydligt ledarskap och feedback efterfrågas

Den unga generationen är vana vid att få mycket återkoppling från sin omgivning och samma krav ställer man på en arbetsgivare. Det handlar inte om ett årligt utvecklingssamtal, utan om att få löpande feedback och uppskattning för sitt arbete. Man söker också ett tydligt ledarskap med konkreta instruktioner.

– Kraven i arbetslivet och på de unga idag är skyhöga. Vi konkurrerar med människor från hela jorden och många jobb ställer krav på mer kvalificerade kunskaper, kreativitet och förmåga att leda sig själv.

För att klara detta krävs en hel del guidning och ett tydligt ledarskap, menar Sofia Rasmussen.

– En nyckel för att få unga att lyckas och vilja stanna på en arbetsplats blir att slussa in och introducera dem på ett bra sätt till arbetslivet. Och så gäller det att ta tillvara på all ny kunskap och kreativitet och se unga som en tillgång för att utveckla organisationer och tjänster, avslutar Sofia Rasmussen.

Den 14 september föreläser Sofia Rasmussen i Ljungby om hur vi blir attraktiva arbetsgivare för morgondagens medarbetare. Läs mer om seminariet här!