Montico rekryterar internationell kompetens
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Montico rekryterar efterfrågade kompetenser i Polen

Ett spännande rekryteringsarbete väntar Montico den närmaste tiden. I och med marknadens efterfrågan på kompetens inom industri och byggbranschen startas nu ett bolag upp i Polen.

Satsningen i Polen är ett steg i ledet för att möta det behov av specifik kompetens som finns hos Monticos kunder. Verksamheten kommer att fokusera på rekryteringar mot industri (svetsare, CNC-operatörer och montörer) samt mot byggbranschen (armerare, gjutare, murare och svetsare). Arbetskraften rekryteras i Polen för att sedan gå vidare till kunder med behov av den kompetensen i Sverige. Alla anställningar kommer att ske i Monticos svenska bolag, skatt betalas i Sverige och lön efter GFL.

Pawel Janicki, Affärsområdesansvarig för internationell kompetens på bolaget i Polen, har huvudansvaret för rekryteringen. Han har besökt flera av Monticos kontor i Sverige och diskuterat marknadens behov av internationell kompetens inför uppstarten. 

-  Det är viktigt att vi har ett samarbete med de lokala kontoren i Sverige och känner av vilka behov som finns, förklarar Pawel. 

Pawel besöker Monticos kontor i Eskilstuna.