Montico deltar i valideringsprojekt | Montico
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Montico deltar i valideringsprojekt

Montico medverkar i ett stort branschöverskridande projekt för att ta fram en gemensam modell för validering av baskompetens för industrijobb.

För att säkra svensk industris framtida utveckling måste industrins behov av kvalificerade medarbetare tillgodoses. Utbildningssystemet måste leverera rätt kompetensnivå och arbetssökandes kompetens måste kunna matchas mot industrins kompetenskrav.
 
Projektet finansieras av Skolverket och leds av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall.
 
Första delprojektet som slutfördes under mitten av 2015 var att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för ett bestämt antal områden, samt att skapa ett onlineverktyg med frågor för att pröva personal. Den andra delen i projektet är att utföra en pilotomgång, som pågår just nu. Ca 1000 individer kommer att genomföra valideringen i onlineverktyget.
 
Montico är utsedda av projektet att validera och vara delaktiga i att genomföra detta stora och spännande projekt
 
Vill du veta mer, kontakta Morgan Jansson på 0140-59 90 49.