Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
regcv_header.png

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Montico att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den informationen vi har om dig.

Behandling av personuppgifter

Information som kan användas för att identifiera en person klassas som personuppgifter. Exempel kan vara ett namn, en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress. Montico samlar in personuppgifter med syfte att möjliggöra för dig att söka lediga tjänster, delta i våra utbildningar, komma i kontakt med oss, prenumerera på våra nyhetsbrev med mera.

Personuppgifter som samlas in kommer endast behållas om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som lämnas i samband med jobbsökningar, anmälningar till utbildningar, konferenser och liknande sparas bara så länge som det krävs.

Monticos gallringstider följer i huvudsak de föreskrifter och gallringsråd som gäller för de aktuella ändamålen.

Trygg hantering

Vi vill att du ska vara säker på att Montico vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss och vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Montico har om dig, korrigera eventuella felaktigheter samt att bli bortplockad från våra system om så önskas. Detta görs genom att skicka en undertecknad begäran till oss.

Observera att Montico enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister.

• Läs mer om hur man begär ut information (GDPR) ›
Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på:

 
0200-76 70 00


info@montico.se

Kontakta ditt lokala kontor ›