Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Integritetspolicy

Integritetspolicy 

Personuppgiftsansvar 

Montico är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Beställningar av informationsmaterial samt anmälningar till utbildningar, konferenser och andra tjänster inklusive bemanning och rekrytering. 

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration till vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge som vi behandlar ditt ärende. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter samt under giltighetstid för certifikat, diplom eller dylikt. Eftersom vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Montico lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information 
Vill du veta om Montico behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Montico och att få uppgifter rättade. Observera att Montico enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister. 

Läs mer om hur man begär information  (GDPR)