Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Integritetspolicy

Registrering för intresseanmälan m.m. (personuppgifter)

 

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med en behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarig (3 § personuppgiftslagen (1998:204; PuL). I förevarande fall är Montico AB personuppgiftsansvarig. Nedan betecknas denne ”Montico".

Genom att du lämnar din e-postadress (med uppgifter om namn) till Montico samtycker du till att Montico får skicka ut information via e-post om utbildningen du har anmält intresse för. Du kan avstå från att erhålla informationen genom att meddela Montico via mail (info@montico.se) att du inte längre har intresse av den valda utbildningen. 

Enligt 26 § första stycket PuL gäller att den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår lämna besked gratis om personuppgifter. Detta rör om den sökandes personuppgifter behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas om vilka uppgifter om den sökande som behandlas. Ansökan skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige (Box 416, 573 25 Tranås) och vara undertecknad av den sökande själv. Märk kuvertet ”PuL-utdrag”. Montico är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av PuL. Så kan t.ex. vara fallet om du anser att en uppgift är oriktig eller inaktuell.