Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
svetsvalidering_vädersta.jpg

2 april 2019

Montico erbjuder validering inom svets och CNC-teknik och är ett godkänt testcenter av Svetskommissionen och Skärteknikcentrum. Validering kan vara aktuellt för personer som har yrkeserfarenhet men saknar den formella kompetensen.

 I det här fallet är det vår kund Väderstad som behöver svetsare och innan vi presenterar lämpliga kandidater för dem försäkrar vi oss om att de har den kompetens som krävs, säger Oscar Paulsson, Konsultchef Montico.

Tillsammans med vår svetstekniker Jonas Jonasson genomför vi praktiska och teoretiska prov för att kartlägga, bedöma och dokumentera varje persons kunskap och färdighet. De kandidater som uppfyller rätt kompetenskrav intervjuas och presenteras därefter för Väderstad