Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Revision_Montico.jpg (1)

13 november 2017

Elisabeth Egerblom, som är verksamhetsansvarig för ANB Sverige på Svetskommissionen, och som genomför revisionen, utgår i sitt arbete från Kvalitetshandboken för IWS-utbildningen när hon utvärderar ett företag.

- Jag fokuserar på förbättringsåtgärder när jag gör en revision. Som utbildningsföretag godkänt av Svetskommissionen är det viktigt att känna att en revision är ett ömsesidigt utbyte och att man får något tillbaka från Svetskommissionen för att kunna utveckla sin verksamhet, säger Elisabeth Egerblom.

För Montico, som under många år har genomfört IWS-utbildningar, finns allt grundläggande på plats såsom lärarnas kompetens och innehållet i utbildningen. Här handlar det mer om att säkerställa att alla standarder finns tillgängliga och uppdaterade under utbildningen.

Samtidigt som revisionen genomförs, pågår en IWS-utbildning i Monticos lokaler och en viktig del i Elisabeths granskning är att träffa kursdeltagarna.

Att få träffa kursdeltagarna när inte läraren är med är ett bra sätt att få en bild av hur läraren fungerar, om tempot på utbildningen och om kvaliteten på kursmaterialet, tycker Elisabeth.

Matttias Bogren, som undervisat på Monticos IWS-utbildning i 6 år tycker att det är bra med en extern insyn:

- Vi vill hela tiden förbättra vår utbildning och det är positivt att få andra ögon som tittar på vår utbildning så att vi utvecklas i rätt riktning.

När Elisabeth susar vidare mot nya revisioner är hon nöjd med dagens besök och har även fått med sig exempel på bra rutiner som hon vill sprida vidare till andra utbildningsföretag.

Montico har idag visat upp en väldigt bra mall för hur man arbetar med ansökningsförfarandet, som kan vara rätt komplicerat. Den mallen vill jag gärna låta andra utbildningsföretag ta del av för att underlätta deras arbete. Allt handlar om utbyte, avslutar Elisabeth.

Intresserad av Monticos IWS-utbildning?

Här hittar du mer information om utbildningen.