Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
ksiträff4.jpg

21 september 2018

Inom ramen för EU-projektet Kompetenssäkrad Industri, KSI, arrangerade Montico nu den första av en serie regionala nätverksträffar. Medverkade gjorde företagen Svenska Tanso AB, Interal AB, Augustssons Beslagsindustri, AB Svetsman, Signtronic och Anti Corr Sverige AB.

Häromdagen träffades de som ingår i Jönköpings KSI-nätverk för första gången. Totalt var det elva deltagare från sex olika företag. Under ledning av Monticos kompetenscoach Michael Kullberg fick de en introduktion av nätverkets upplägg och spelregler. De fick också insyn i den ökade konkurrensen och de utmaningar som svensk industri står inför.

– Utifrån deltagarnas behov kommer vi arbeta fram en strategi och process för deras långsiktiga kompetensförsörjning via utbildning, rekrytering och verksamhetsutveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för en hållbar konkurrenskraft och utveckling, säger Michael Kullberg.

För mindre industriföretag kan det vara svårt att jobba med kompetensfrågor på ett strukturerat sätt. Därmed är de särskilt utsatta när det gäller att möta framtida krav på kunskap, inte minst med tanke på digitalisering och annan snabb teknik- och materialutveckling.

– Jag ser behov i ett litet företag som jag driver med 20 anställda, att man har svårt att själv driva kompetensutveckling. Man glömmer lätt att strategiskt framgent se vad man behöver stärka bolaget med för kompetens. Det är intressant att träffa coacher men framför allt andra företag som sitter i samma båt, säger Hans Thulin från Anti Corr, en av deltagarna.

De regionala nätverken kommer att träffas sju gånger. Däremellan ska företagen arbeta med sin egen process för kompetensförsörjning där Montico finns med och stöttar med kunskap och vägledning. Slutmålet är att företaget har en process för kompetensförsörjning integrerat i sitt kvalitetsledningssystem.

Fakta:

KSI är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs tillsammans med arbetsmarknadens olika parter där IF Metall är projektägare. Projektet vänder sig till industriföretag med upp till 50 anställda. Syftet är att utveckla företagens arbete med strategisk kompetensförsörjning och kvalitetssäkring och därmed stärka svensk industri i den internationella konkurrensen.