Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Thomas Gustavsson_Montico.jpg

15 april 2019

Inom ramen för EU-projektet Kompetenssäkrad industri där såväl arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer som utbildningsinrättningar och andra fristående branschorganisationer är initiativtagare, hjälper Montico ett 60-tal industriföretag runt om i landet att utveckla deras arbete med strategisk kompetensförsörjning. Något som är nödvändigt för att lyckas attrahera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för en hållbar konkurrenskraft och utveckling.

Mindre industriföretag har ofta svårt att komma igång och jobba med kompetensförsörjning på ett strukturerat sätt. Vi bidrar med kunskap, vägledning och konkreta verktyg för hur de ska göra och hålla det levande, säger Thomas Gustavsson, projektledare och nätverkscoach, Montico.

Monticos upplägg bygger på nätverksträffar med erfarenhetsutbyte varvat med hemuppgifter och coaching efter företagets behov. Ett av företagen som deltar är Dasa. För deras del passade projektet väldigt bra då de behövde få in ett strategiskt tänk kring kompetensutveckling i sin verksamhet.

Jag tycker det här är jättebra. Vi behövde vara i ett större sammanhang och få den här hjälpen. Vi pratar ju om de här frågorna i ledningen men det saknades en tydlig process. Nu är vi tryggare i arbetet med att kartlägga våra kompetenser, sätta mål, hitta gap och se oss om efter de kompetenser som vi behöver för att klara vår tillväxt, säger Anita Sköldberg, chef produktutveckling och produktion på Dasa.

Projektet började i höstas och pågår under hela 2019. Slutmålet är att företagen ska ha integrerat processen för kompetensförsörjning i sitt kvalitetsledningssystem.

Ju längre vi kommer i projektet desto tydligare blir det för företagen att här finns mycket att tjäna. Genom att arbeta systematiskt kan de ligga steget före och stärka sin konkurrenskraft, säger Thomas Gustavsson.

 

För mer information kontakta gärna:

Thomas Gustavsson, projektledare Montico Thomas.gustavsson@montico.se, 0140-59 90 15

Fakta:

Projektet Kompetenssäkrad industri drivs av konstellationen bakom Svensk industrivalidering och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektägare är IF Metall. Målsättningen är att drygt 200 företag över hela Sverige ska ha utvecklat och infört ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning. Montico är den största leverantören i projektet och coachar ett 60-tal företag via nätverk på 11 olika orter.