Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
CNC utb bild färg 5 500x283.jpg

26 april 2018

Med EU-projektet Kompetenssäkrad Industri satsar Europeiska Socialfonden 75 miljoner kronor för att utveckla svensk industris arbete med kompetensförsörjning. Montico är en av flera tunga samarbetspartners som under tre år ska ge minst 200 mindre industriföretag hjälp med utbildning och kompetensutveckling för att stärka den konkurrensutsatta industrin i Sverige inför framtiden. 

Företag som har en väl genomtänkt process för sin kompetensförsörjning har bättre förutsättningar än andra att rekrytera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för en hållbar konkurrens-kraft och utveckling. Mindre industriföretag har ofta svårt att komma igång med att jobba med kompetensfrågor på ett strukturerat sätt. Det gör dem särskilt utsatta vad gäller att möta framtida behov av kunskaper, inte minst kopplat till digitalisering och annan snabb teknik- och materialutveckling.

Montico hjälper till att utveckla företagens och medarbetarnas förmåga att hantera detta och förstärka de stödjande strukturerna för en långsiktig strategisk kompetensförsörjning via utbildning, rekrytering och verksamhetsutveckling.

Projektet vänder sig till industriföretag med upp till 50 anställda och har som mål att öka andelen mindre företag som arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning och kvalitetssäkring. Som utgångspunkt används de verktyg för branschvalidering som de senaste åren utvecklats av samma parter som står bakom projektet, bland annat IF Metall, Industriarbetarna, Svets-kommissionen, Teknikföretagen med flera. 

Kontaktpersoner  

Morgan Jansson, tel. 0140-599049

Mats Hansson,  tel. 0140-599060