Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
500x283 josef.png

31 maj 2018

Almega Utbildningsföretagen grundades 1996 och är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. 2017 gick de samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) och bildade landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. De ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänsteförbunden – och är därmed en del av Svenskt Näringsliv. 

Josef Nagy ser nu fram emot att representera Montico i styrelsen ytterligare ett år. 

Vilka frågor anser du är viktigast att jobba med i kommande års styrelsearbete?

Våra medlemsföretag får en allt viktigare roll i att lösa matchningsproblematiken som finns på dagens arbetsmarknad. Vi har alltfler jobb som arbetsgivare inte lyckas tillsätta samtidigt som personer i utanförskap saknar kompetensen som dagens och morgondagens arbetsmarknad ställer. Denna missmatchning kan, enligt min uppfattning, endast lösas genom relevanta utbildningsinsatser som hela tiden utgår ifrån arbetsmarknadens behov och genomförs i nära samverkan med arbetsgivare. Utbildningsföretagens styrelse behöver därför arbeta strategiskt med frågor som skapar möjligheter för våra medlemsföretag att lösa samhällsutmaningar som kompetensbrist, integration och den allt snabbare teknikutvecklingen.

 

Hur jobbar Montico med dessa utmaningar?

Genom en nära samverkan mellan våra verksamheter inom bemanning och utbildning, håller vi oss ständigt uppdaterade om vilka krav på kompetens det regionala/lokala näringslivet ställer. Det bidrar starkt till att vi hela tiden kan anpassa våra yrkesutbildningar utifrån aktuella krav och behov samt säkerställa att våra studerande kommer i arbete efter avslutad utbildning.

Jag vill gärna nämna vårt framgångsrika arbete inom Växjölöftet, där många av våra elever studerar svenska för invandrare parallellt med någon yrkesutbildning. Konsultchefer inom vår bemanningsverksamhet matchar därefter aktuella elever mot olika kundföretag, vilket bidrar till en snabbare integration.

 

Läs mer om Almega Utbildningsföretagen här