Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
KSI_hemsida.jpg

24 oktober 2018

Montico har nu klart med 13 nätverk på olika orter i landet där totalt 60 industriföretag medverkar. Nätverken kommer träffas vid sju tillfällen under 2018 och 2019 och leds av professionella kompetenscoacher. En av dem är Thomas Gustavsson som också är projektledare för Monticos arbete med KSI.

- Det är fantastiskt roligt att så många företag valt att delta i det här projektet. Tillsammans kommer vi utveckla en strategi för hur de kan arbeta med att säkra kompetensen på sikt och stärka sin konkurrenskraft.

Montico stöttar med kunskap och vägledning inte bara vid de regionala nätverksträffarna utan hjälper företagen även mellan mötena. Slutmålet är att varje företag ska ha en process för kompetensförsörjning integrerat i sitt kvalitetsledningssystem.