Logga in

Här finns vi

 • Följ oss på Facebook
 • Följ oss på Twitter
 • Följ oss på LinkedIn
 • Följ oss på Youtube
 • Följ oss på Instagram
 • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Namnlöst-7.png

Är du medveten om all form av diskriminering som kan uppstå vid en rekrytering?

Även om vi tror oss vara öppna och fördomsfria finns det många fördelar att medvetet arbeta för att rekrytera utan diskriminering. Exempelvis undviker man risken att gallra bort kandidater som skulle passat utmärkt i rollen. Mattias Frost, ansvarig för Monticos rekryteringsprocess, menar att man lätt kan fastna i en mall av krav där sorteringen av kandidater kan upplevas som diskriminering utan att man som rekryterande arbetsgivare inser det själv.   

- Det finns en risk att av slentrian ställa krav som exkluderar lämpliga kandidater, kanske just den kandidat som är bäst lämpad! För att nämna ett konkret exempel; är det ett absolut krav att personen har körkort för den aktuella tjänsten? Om det inte är det vore det en form av diskriminering att gallra bort kandidater utan körkort. Som arbetsgivare kanske du tycker att det vore bra om den tilltänkta medarbetaren har körkort, även om det inte är en förutsättning för att kunna hantera arbetsuppgifterna. Det finns många exempel där önskemål som inte är relevanta för tjänsten sållar bort flera bra kandidater. Med en medvetenhet om de lagar som gäller ökar alltså möjligheten att få in en person i organisationen som tillför mervärde för organisationen.

Viktigt med en strukturerad process 

Målet för all rekrytering handlar givetvis om att hitta den bästa kandidaten för en tjänst. Utgångspunkten är att man som arbetsgivare är fri att anställa vem man vill. Men det finns regler som begränsar den rätten och som därmed gör att arbetsgivaren inte alltid kan välja vem den vill anställa eller låta vilka kriterier som helst avgöra vem som anställs.

- Att följa en strukturerad rekryteringsprocess är nyckeln till en lyckad rekrytering som även är fri från diskriminering. Detta kräver kunskap och erfarenhet, vilket kan ta tid att bygga upp. Montico har en väl beprövad process som även är kvalitetscertifierad. Vi arbetar dessutom i team där flera personer har insyn i processen vilket också minskar risken för särbehandling. Att följa de aktuella lagarna för diskriminering är en självklarhet och en slags ”miniminivå” som vi såklart alltid vill överträffa. Som arbetsgivare kan man aldrig köpa sig fri från ansvaret men genom att anlita oss får du expertråd på vägen och hjälp att undvika fallgroparna, avslutar Mattias. 

 

Detta bör du som arbetsgivare tänka på för att undvika diskriminering vid en rekrytering:

 • Var medveten om vad diskrimineringslagen säger. Enligt lagen råder förbud mot att diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Verka för jämn könsfördelning och mångfald.
 • Som arbetsgivare har du en skyldighet att återanställa tidigare anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist och som kvalificerat sig med en viss anställningstid.
 • Tänk noga igenom vilka kriterier som anges i platsannonsen. Som arbetsgivaren kan du behöva förklara dessa och eventuella avsteg från kriterierna vid en eventuell diskrimineringstvist.
 • Väg vilka frågor som är lämpliga att ställa till kandidaten vid en intervju. Självklart vill du lära känna kandidaten men undvik att ställa frågor om ovidkommande saker. Undvik om möjligt frågor inom ramen för de enligt diskrimineringslagen skyddade intressena (kön, sexuell läggning, religion och ålder).
 • Ha en seriöst, väl förberedd, professionell och saklig rekryteringsprocess.