Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
inspiration_onboarding.jpg

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att hen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. Hur väl detta lyckas beror i stor utsträckning på hur bra du som chef förberett och haft en välplanerad introduktion (onboarding).

Företag investerar mycket både i tid och pengar för att rekryterar rätt person, men det kan ändå gå helt fel, menar Michael Kullberg, som utvecklat Monticos Ny i rollen-program, där han hjälper kunder att få ut det mesta av en nyrekrytering.

- Ofta handlar det om att det finns förväntningar från många olika delar av organisationen på den nyanställda, särskilt när det handlar om en ny roll som tillsatts, säger Michael Kullberg. Även om den anställande chefen gjort en befattningsbeskrivning under rekryteringsprocessen, finns det en massa förväntningar från andra i organisationen. Och därtill kommer att den nyanställda själv har idéer på vad som bör göras. Resultatet blir ofta att den nyanställda fyller sin tid med helt andra saker än vad chefen tänkt sig och ingen part blir nöjd.

 I Monticos ny i rollen-program arbetar Michael tillsammans med den anställande chefen och den nyanställda för att sätta upp tydliga målsättningar och utifrån befattningsbeskrivningen göra prioriteringar av arbetsuppgifter.

- Ju tydligare man kan vara kring förväntningar och målsättningar, desto större blir chansen att det blir en lyckad rekrytering. Dvs chefen och den övriga organisationen blir nöjda med rekryteringen och den nyanställda får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, berättar Michael.

Här kan du läsa mer om vårt Ny i rollen-program.

Tips för lyckad onboarding

Gör en plan redan när ni sätter igång rekryteringsarbetet på hur introduktionen den första veckan ska se ut. Vem ansvarar för introduktionen, vilka personer ska den nyanställda träffa, vad behöver förberedas kring arbetsplatsen mm. Genom att vara förberedda och erbjuda ett välplanerat mottagande känner sig den nyanställda sedd, hörd och delaktig, vilket ökar chanserna att hen kommer att trivas och vill stanna i företaget.