Logga in

Här finns vi

 • Följ oss på Facebook
 • Följ oss på Twitter
 • Följ oss på LinkedIn
 • Följ oss på Youtube
 • Följ oss på Instagram
 • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
500x283.png (5)

Hur tar man tillvara på kompetens på bästa sätt idag? 

Det handlar framför allt om att ha ett nära samarbete med både kunder och Arbetsförmedlingen. De senaste åren har det handlat mycket om integration. Vi har idag många duktiga och engagerade individer som vill komma ut i arbete, många har även en bakgrund inom efterfrågade kompetenser från hemlandet. Det som saknas för att de ska kunna komma ut i arbete är ofta språket. Det som framför allt är viktigt för att de ska komma ut i arbete är så kallad "yrkessvenska", att de kan kommunicera på svenska kring det dagliga arbetet. 

I vårt upplägg är det framför allt viktigt att sätta individen i centrum i första läget. Vi inleder med en informationsträff i samarbete med Arbetsförmedlingen, jag bjuder in företag och de bjuder in arbetssökande som kan tänkas vara intresserade. Vi ser alltid till att ha tolkar på plats så de kan ta till sig all information. Under denna första träff berättar vi om möjligheter och framtidsutsikter inom olika yrkesområden, samt vad vi och företagen kan erbjuda i form av utbildning och jobb. 

Deltagare har ofta ett enormt driv, något vi måste förvalta hela vägen. Inledningsvis handlar det om att de ska förstå vilka möjligheter som finns, i nästa steg är det lärarna på våra utbildningar som ska fungera som ett stöd både vad det gäller språk och kompetens. Det är många som söker en öppning till att bli mer delaktiga i samhället, vår viktigaste uppgift är att sätta dem i centrum och visa att vi har flera vägar att hjälpa dem uppnå sina mål.  

 

Hur kan strategisk kompetensförsörjning hjälpa företag?

I min roll har jag tillsammans med våra utbildningsenheter ett nära samarbete med företagen, jag stämmer av med dem vilka kompetenser de har brist på och vad de ser för behov framöver. I denna utbildningsinsats har de chansen att själva styra och skräddarsy för att säkerställa att de får just den kompetens de behöver. På det sättet är det annorlunda jämnfört med en vanlig rekrytering, där har du inte samma chans att forma, lära känna och ha en kontinuerlig dialog med individen.

Montico tar även ett stort ansvar för att det ska bli så bra som möjligt både för deltagaren och företaget. Vi har möjlighet att stötta och sy på deltagarna olika utbildningar som vi driver på våra utbildningsenheter, om företaget efterfrågar det. Det rör sig främst om grundläggande industiutbildning så som ritläsning och mätteknik men även truck, travers och heta arbeten. 

Vi på Montico är jätteglada att tillsammans med Arbetsförmedlingen och företagen vara en del av ett projekt som verkligen gör skillnad för indvivider och samhället, avslutar Kristina. 

 

Strategisk kompetensförsörjning med fokus på integration - steg för steg

 1. Lyssna av företagens anställningsbehov nu och framåt.
 2. Informationsmöte där Arbetsförmedlingen bjuder in potentiella deltagare. 
 3. Test för att se vilken nivå intresserade deltagare befinner sig på vad det gäller språkkunskaper. 
 4. Start med yrkessvenska A ger en grund, därefter sker yrkessvenska B på våra utbildningsenheter. 
 5. Under perioden med yrkessvenska B startar industriutbildningen parallellt och deltagarna får även träffa olika företag och göra studiebesök. 
 6. En utbildningsplan läggs upp i samförstånd med deltagaren och företaget, en period för arbetsplatsförlagt lärande (APL) bokas in. 
 7. APL-perioden sker på plats hos företaget och är skräddarsydd utefter vad eleven behöver och vad företaget efterfrågar. 
 8. När APL-perioden är avsultad anställer Montico deltagaren som konsult i bemanningsverksamheten, företaget hyr sedan in deltagaren som konsult i cirka sex månader. 
 9. Efter sex månader har företaget möjlighet att ta över och anställer deltagaren. 

Relaterade sidor