Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
bemanning_bemanningsföretag_montico_5_tillfällen_där_bemanning_är_bästa_lösningen.jpg

1. När produktionen skjuter i höjden

En stororder är såklart positivt på flera plan. Oftast innebär det att produktionen höjs och då behöver personalstyrkan vara tillräckligt stor för att klara av de nya produktionskrav som tillkommit.

I det läget är bemanning en bra lösning för att se till att företaget inte är underbemannat. Då hyr ni in personal och kan enkelt anpassa personalstyrkan tills trycket i produktionen och personalbehovet lättar.

2. När det checkas ut för semester

Hos de allra flesta är det glada miner som gäller när det nalkas semestertider – förutom hos produktionsledaren som ansvarar för personalpusslet. När personalen går på semester står många maskiner tomma och produktionen bromsas upp under flera veckor.  

Genom att hyra in personal under semesterperioder ser ni till att produktionen håller samma höga nivå som i vanliga fall tills den ordinarie personalen är tillbaka. En smidig lösning som ser till att er produktion aldrig står stilla.

3. När konjunkturen är lurig

Är konjunkturen på väg upp eller ner? Vad kan ni förvänta er för orderingång och hur mycket personal behöver ni på kort och lång sikt? Vid lågkonjunktur är personalbehovet vanligtvis mindre och då kan det vara ett problem för många företag som har personal i överflöd.

Om personalstyrkan alltid består av en del inhyrd personal, är det smidigt att anpassa den utefter behovet utan att själva behöva säga upp en massa anställda.

4. När den nya tjänsten behöver prövas

Planerar ni att tillsätta en ny tjänst inom företaget? Kanske en roll som inte funnits tidigare? Ni är kanske osäkra på om tjänsten verkligen behövs, exakt hur den ska utformas och vilken kompetens som krävs?

Då är bemanning ett bra och flexibelt sätt att testa den nya rollen en period och se hur det funkar i verksamheten. Visar det sig vara en succé så är det bara att anställa personen i fråga.

5. När föräldraledigheten står runt hörnet

När en medarbetare går på föräldraledighet lämnas det ofta en hel drös med arbetsuppgifter som behöver tas över. Många företag väljer att fördela arbetsuppgifterna internt, vilket oftast innebär en kvalitetsdipp i arbetet och ökad arbetsbelastning för de anställda.

Med bemanning går det att hitta en tillfällig ersättare med samma kompetenser. Då kan arbetet fortsätta i vanlig ordning och alla kan fokusera på sina egna ansvarsområden som innan.