Logga in

Här finns vi

 • Följ oss på Facebook
 • Följ oss på Twitter
 • Följ oss på LinkedIn
 • Följ oss på Youtube
 • Följ oss på Instagram
 • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Lonekonsult_2015_1920x410.jpg

Lönekonsult

Vill du ha ett självständigt arbete med mycket eget ansvar som kräver sinne för detaljer? Då kanske detta är utbildningen för dig. Efterfrågan på specialistkunskap inom löneområdet är idag mycket stor.

En snabb utveckling av yrkesrollen har fört med sig nya sätt att arbeta och ökade krav på kunskaper. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innehåller mycket mer - ofta självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen.

Yrkesroll efter utbildningen

En lönekonsult tar ett helhetsansvar för interna verksamheters eller externa kunders lönearbete. Efter utbildningen kan du arbeta på en löneavdelning eller i en konsultroll på ett tjänsteföretag. Dina arbetsgivare kan finnas såväl inom det privata näringslivet som inom offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för titeln Auktoriserad lönekonsult, en titel som du kan ansöka om efter tre års praktisk erfarenhet inom yrket. Läs mer här.

I samspel med arbetslivet

Utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag i regionen och hela utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med arbetslivet. I utbildningen samarbetar vi bl.a. med IKEA, Fortnox, Kontek, Länsstyrelsen, kommuner och landsting.

Under utbildningstiden kommer du att göra studiebesök, möta gästföreläsare, genomföra kursuppgifter i samarbete med arbetsplatser och delta i arbetet på en arbetsplats under tio veckor. Efter utbildningen har du skaffat dig goda teoretiska kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete på en arbetsplats.

300 yrkeshögskolepoäng (1,5 år)

 • Lönerutiner och -administration, grundkurs 45 p
 • Lönerutiner och -administration, fördjupning 30 p
 • Organisering och ledning av löneprocessen 10p
 • Arbetsrätt 3o p
 • Personalekonomi 25 p
 • Redovisning 30 p
 • IT- och lönesystem 20 p
 • Affärsengelska med inriktning mot lön  10 p
 • Kommunikation i teori och praktik 15 p
 • Examensarbete 35 p
 • Lärande i arbete (LIA) 50 p

 

Utbildningen bedrivs genom olika pedagogiska metoder; föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, projektarbeten och redovisningar, både individuellt och i grupp, samt självstudier. I kurserna kopplas teori till praktisk tillämpning och du kommer att genomföra 10 veckor på en arbetsplats, där du får använda dina kunskaper i praktiken.

För att antas till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom krävs att du har särskilda kunskaper i matematik motsvarande gymnasieskolans matematik 2b, betyg E enligt Gy2011. Du som har annan ekonomisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet från lön och/eller ekonomiskt arbete uppfyller sannolikt kravet för behörighet.

Urvalsprocess

Urvalsgrundande är betyget i Ma 2b, samt tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom ekonomi-, personal- eller löneadministration. Kurser och yrkeserfarenhet ska styrkas genom intyg.

1358 Lönekonsult info@montico.se