Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Undersköterska_1903x476.jpg
Vuxenutbildning
Vårdutbildning till undersköterska

Kursstart

Studietakt

Längd

Vårdutbildning till undersköterska

Tycker du om att hjälpa och ta hand om andra människor? Är du en bra lyssnare som kan sätta dig in i andras situation och ge uppmuntran? Då kan den här utbildningen passa dig!

Att arbeta som undersköterska innebär ett arbete med fokus på omvårdnad av andra människor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var du jobbar, men du arbetar ofta nära patienten. Därför måste du ha ett stort människointresse, tålamod och förmåga att förstå patienternas situation.

En viktig uppgift är att stödja det friska hos patienterna. Det innebär att du ska stötta och uppmuntra dem att göra det de själva kan klara av. Ett bra bemötande mot patienter och anhöriga är alltid viktigt.

Som undersköterska kan du bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar, på vårdcentraler, inom den psykiatriska vården, inom hemtjänsten och på särskilda boenden för äldre.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Totalt 16 veckor av din utbildningstid är förlagd på olika arbetsplatser som till exempel äldreboende, gruppboende, daglig verksamhet och/eller sjukhus. APL har en viktig roll för att skapa helhet i utbildningen och ger dig kompetens och ökad förståelse för det yrkesområdet. Vi har ett nära samarbete med APL-platserna.

Hur ansöker man till utbildning?

Ansökan till den här utbildningen öppnar 1 maj.

 

Programgemensamma kurser

Hälsopedagogik (HÄLHÄL0) 100
Medicin 1 (MEDMED01) 150
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Vård och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150

Inriktningar
Följande inriktningar kan du välja mellan:

Hälsa och sjukvård 600 p

Funktionshinder 600 p

Omsorg om äldre 600 p

Psykiatri 600 p

Svenska/svenska som andra språk samt grundläggande matematik. Betygskopior ska bifogas ansökan.

När du kommer till Montico tas du emot av en lärare som genomför ett kartläggningssamtal för att ta reda på dina mål med studierna och vilken  erfarenhet och kunskaper du har med dig sedan tidigare. Vi går också igenom vilken studietakt och intensitet i studierna som passar dig och om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Samtalet mynnar ut i en individuell studieplan. Efter påbörjade studier har du kontinuerliga utvecklingssamtal med läraren, där avstämning görs mot den individuella studieplanen och

1681 Vårdutbildning till undersköterska info@montico.se