Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Vuxenutbildning_El_1903x476.jpg
Vuxenutbildning
Elutbildning

Kursstart

Studietakt

Längd

Industriteknisk basutbildning

Vill du jobba inom industrin i Sverige? Det finns en mängd olika yrkesroller inom industrin, exempelvis svetsare, montör, servicetekniker, CNC-operatör, elmontör, elektriker och lagerarbetare. Vi hjälper dig att hitta din inriktning och hjälper dig att nå ditt mål.

Du kommer att jobba praktiskt i våra verkstäder samtidigt som du övar dina kunskaper i svenska kopplade till yrket. Du har även möjlighet att genomföra vissa delar av utbildningen på en arbetsplats. Vi kommer att genomföra studiebesök på olika företag för att du ska få se hur verkligheten på en industri är och hur industrijobb ser ut idag. Utbildningen ger dig ett unikt tillfälle att förbättra din svenska i en arbetsmiljö.

Efter utbildningen

Behovet av arbetare inom tillverkningsindustrin i Sverige är stor. Det innebär att dina möjligheter till arbete i branschen är goda. Du har då möjlighet att fortsätta utbilda dig till exempelvis svetsare, CNC-operatör, montör, operatör etc.

Hur ansöker man till utbildningen?

 

Du kan ansöka till utbildningen från 1 maj

 

Utbildningen börjar med grundläggande kurser

- Introduktionskurs, 100 poäng

- Människan i industrin 1, 100 poäng

- Industritekniska processer 1, 100 poäng

- Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

- Yrkessvenska, 100 poäng

Kunskaper i svenska, betyg i SFI B.

När du kommer till Montico tas du emot av en lärare som genomför ett kartläggningssamtal för att ta reda på dina mål med studierna och vilken erfarenhet och kunskaper du har med dig sedan tidigare. Vi går också igenom vilken studietakt och intensitet i studierna som passar dig och om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Samtalet mynnar ut i en individuell studieplan.

Efter påbörjade studier har du kontinuerliga utvecklingssamtal med läraren, där avstämning görs mot den individuella studieplanen och kursmålen. Vid behov revideras planen.

1809 Industriteknisk basutbildning info@montico.se