Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
YKB__header_1903x476.jpg
Företagsutbildning
YKB-utbildning

Kursstart

Studietakt

Längd

YKB-utbildning

Transportstyrelsen har beslutat att förändra en del i förskrifterna för YKB-utbildning vilket i korthet är:

Ny branschöverenskommelse

För att underlätta övergången har TYA, SÅ, STR, NTF, Volvo och Scania kommit överens om hur de obligatoriska målen med tillhörande underämnen ska fördelas på fortbildningens delkurser.

Delkurs 1:
-Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
- Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
- Kunna optimera bränsleförbrukningen.

Delkurs 2:
-Vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.

Delkurs 3:
-Känna till de sociala förhållanden och bestämmelser inom väg- och transportsektorn.

Delkurs 4:
-Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga

Delkurs 5:
-Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
-Kunna bedöma krissituationer.

I samband med förändringen så utgår vissa delmoment som tidigare var obligatoriska men som i fortsättningen ges beroende på förarens behov.

- Känna till bestämmelser för vägtransporter.
- Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.
- Kunna förebygga fysiska risker
- Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.
- Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisation av marknaden.

Montico är godkända instruktörer av Transportstyrelsen och utbildar enligt lag 2007:1157. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Våra delkurser är anpassade efter den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) ,Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), NTF, Volvo och Scania har enats om.

Utbildningsbevis som är giltigt i fem år utfärdas efter godkänd utbildning.

Vi utbildar er personal där ni önskar, på ert företag eller i våra utbildningslokaler.

 

 

  • Teorigenomgång

Utbildningen vänder sig till förare som utför godstransporter och som har sina C eller CE kort utfärdade innan den 10 september 2009.

Offertförfrågan

Är du intresserad av att sätta ihop en företagsanpassad utbildning tillsammans med oss? Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!

1958 YKB-utbildning info@montico.se