Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Vilka trender ser du inom materialvärlden?

Idag tillverkas material som verkligen är lämpliga för svetsning, och utvecklingen är snabb. Materialen blir renare och renare, vilket gör att både seghet, hållfasthet och svetsbarhet förbättras. Trenden går mot höghållfasta material och detta ställer speciella krav på svetsprocessen och en grundläggande förståelse för samspelet mellan svetsparametrarna och vad som händer i materialet.

Vilken kunskap inom materiallära brukar deltagarna sakna?

Deltagarna har ofta lång och djup erfarenhet av svetsning och man har med tiden skaffat sig en väl fungerande känsla för svetsprocessen. Men materialläran inom IWS-utbildningen ger trots detta, upprepade aha-upplevelser när man får förklaring på vad som händer, varför det händer och vad man kan göra för att undvika att defekter uppstår i samband med svetsningen.

Hur lägger du upp utbildningen i materiallära för att täcka alla områden?

Utbildningen är tuff. Eleverna läser in över 200 sidor med komplicerad materiallära med ord som få av eleverna ens har hört talas om. Jag använder ofta liknelser och kopplar till praktiska exempel som jag själv varit i kontakt med som yrkesaktiv metallurg. Själva utbildningen bygger på kortare genomgångar varefter eleverna arbetar med instuderingsfrågor vilka vi gemensamt går igenom svaren för att säkra upp att alla har förstått. Mitt mål som kursledare är att alla elever ska förstå och känna att man har lärt sig grunderna i materiallära inom svetsning.

Vad får deltagarna med sig från utbildningen?

Som deltagare får man en grundläggande förmåga att förstå vad som händer i olika material vid svetsning och hur man använder detta för att få ut mesta möjliga av svetsprocessen. Man får en förmåga att genomskåda och förutspå vad som kan hända, vilket i klartext betyder att man undviker problem. Man lär sig att bedöma risker och möjligheter med olika material och tillsatsmaterial.