Yrkeshögskoleutbildning Miguel Ribeiro | Montico
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

En ambition om att bli produktionsledare

Miguel Ribeiro ville få bättre förståelse för hela produktionen i företaget. Han ville utbilda sig men ändå fortsätta arbeta. Genom denna utbildning kunde han göra det. Och efter avslutad utbildning har han fått en bättre helhetsbild av verksamheten.

Varför sökte du till utbildningen?
- Jag har kollegor som har gått utbildningen och som rekommenderade den till mig. Jag ville få en bättre förståelse för hela produktionen i företaget och lära mig mer om ledarskap. Jag ville också fortsätta att arbeta, och med den här  utbildningen kan jag både arbeta och studera.

 Vilket är ditt mål med utbildningen? 
 - Mitt mål är att utvecklas, skaffa mig nya kunskaper och en djupare förståelse. Som teamledare har jag en ledande roll, och för att komma vidare krävs utbildning. Det är min ambition att bli produktionsledare framöver. För mig passade det bra att studera nu.

Hur fungerar det att förena arbete med studier?

Det går bra - men det är tufft och förutsätter en stark motivation!
Min motivation har blivit allt starkare ju längre utbildningen har pågått. Idag ser jag med helt andra ögon på företaget; helhetsbilden och förståelsen för hela verksamheten har blivit naturlig.

Det är också motiverande att utnyttja nya kunskaper i den dagliga verksamheten. Från min arbetsgivare har jag ett stort stöd för att gå utbildningen och jag känner att min kompetens tas tillvara.

Intresserad av den här utbildningen?

Här kan du läsa mer om vår produktionsledarutbildning.