Svets- och robotteknik Bo Svedberg | Montico
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Behovet av utbildade robotsvetsare ökar

Bo Svedberg är svetsansvarig på Laserkraft och en av de personer som drivit utvecklingen av Monticos yh-utbildning till svets- och robottekniker. Han ser stora vinster med att fler personer utbildas inom området.

I Sverige är vi i framkant med att robotisera tillverkningen. Både små företag och internationella koncerner investerar stort i robotteknik för att säkra produktionen. Kunderna efterfrågar att svetsad tillverkning sker i robot. Den manuella svetsningen har blivit mer av ett komplement. Detta förutsätter också att det finns personer som har en gedigen kompetens i såväl robotteknik som svetsprocesser.

På Laserkraft behöver allt fler anställda ha kunskap i att programmera robotar och utbildning behövs. För att nå den utvecklingskraft som finns i robotisering räcker det inte med självlärda robotoperatörer. 

Det känns väldigt bra att vi får starta utbildningen Svets- och robottekniker! Det kommer öka antalet utbildade. Vi uppmuntrar också medarbetare hos oss att söka utbildningen som ett led i sin kompetensutveckling.

Bo Svedberg, svetsansvarig Laserkraft
Ordförande för utbildningens ledningsgrupp

Intresserad av den här utbildningen?

Här kan du läsa mer om vår utbildning till svets- och robottekniker.