Magnussons Däckservice | Montico
Logga in

Här finns vi:

Sök
  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Vi har fått hjälp att utveckla vår verksamhet i rätt riktning

Montico har hjälp oss utveckla vår verksamhet och våra chefer. Monticos verksamhetsutvecklare har coachat våra platschefer, både individuellt och i grupp.

Coachningen av chefer har fått personalen att växa, tydliggjort våra roller inom företaget och bidragit till en starkare teamkänsla.

Vi har också anlitat Montico för att förbättra vår kundservice. Vi har fått verktyg för att arbeta mer utåtriktat och idag fungerar vårt säljarbete mycket bättre än tidigare.

Genom att analysera och utmana, har Monticos verksamhetsutvecklare triggat igång förändringar och utveckling som är så viktig för vårt företag. Vårt samarbete med Montico kommer att fortsätta. Jag ser det som en ovärderlig hjälp för att kunna behålla personal och för att kunna utveckla vår verksamhet i rätt riktning."

Peder Magnusson, VD Magnussons Däckservice