Logga in

Här finns vi:

Referenser_Handslag_1903x476.jpg
Om Montico
Vi är ISO-certifierade

Montico är ISO-certifierade

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders, konsulters och leverantörers krav, genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

 

ISO-certifiering