Logga in

Här finns vi:

Produktionsledare_1920x410.jpg

Produktionsledare

Behovet av produktionsledare med rätt kompetens ökar. Den här utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag som har svårt att rekrytera produktionsledare med rätt kompetens och vänder sig till dig som idag arbetar inom produktion och vill utvecklas för att kunna bli produktionsledare.

En kritisk faktor för att tillverkande industri ska behålla internationell konkurrenskraft är att produktionen ständigt förbättras. Produktionsledaren har en nyckelroll och leder arbetet så att produktionen kontinuerligt effektiviseras. Kompetenskravet på en produktionsledare har skärpts de senaste åren Inte minst införandet av Lean production har drivit fram behovet av kompetenshöjning.

Utbildning 2016

Ingen utbildningsstart under 2016.

200 yrkeshögskolepoäng

• Introduktion, 10 p                     
• Projektledning, och projektarbetsmetodik, 10 p
• Industriell ekonomi, 20 p
• Verksamhetsledning, 50p
• Arbetsrätt och arbetsmiljö, 10 p
• Ledarskap och kommunikation, 35 p
• Arbetsplatsförlagt projektarbete, 35 p
• Arbetsplatsförlagt lärande (LIA), 30 p

• Teoretiskt undervisning som koncentreras till tre dagar per månad. Däremellan arbetar du på egen hand med litteratur och kursuppgifter av olika slag.

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och minst tre års sammanlagd arbetslivserfarenhet från tillverkande industri. Du som skaffat dig motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet från produktion uppfyller sannolikt kravet för behörighet.

Urval görs genom en intervju som tar fasta på kunskaper och färdigheter som är relevanta för utbildningens genomförande och utövandet av yrkesrollen.

Object reference not set to an instance of an object.

1383 Produktionsledare info@montico.se