Logga in

Här finns vi:

Arbetsmarknadsutbildning_header_1903x476.jpg
Vuxenutbildning
Servicemekaniker

Kursstart

Studietakt

Längd

Servicemekaniker

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta inom industrin på t.ex. en underhållsavdelning, elverkstad eller företag inom verkstadsindustrin. Du kan även arbeta på företag som servar och reparerar maskiner och utrustning för t.ex. industrier av olika slag.

Arbetet kräver att man har goda kunskaper i de olika utrustningar och system som förekommer i den tillverkande industrin. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

Hur väljer man programmet?     

Kontakta först din hemkommuns yrkes-och studievägledare. Kontakta sedan yrkesvägledaren för den kommunala vuxenutbildningen i din kommun, eller utbildningssamordnare på Montico.

Kurser som kan ingå i din studieplan:

Gemensamma kurser:
Industritekniska processer
Människan i industrin
Produktionskunskap
Produktionsutrustning

Driftsäkerhet och underhåll:
Avhjälpande underhåll
Underhåll – driftsäkerhet
Underhåll – elteknik
Underhåll – lager och smörjteknik

Fördjupning:
Underhåll – mekatronik
Underhåll – Produktionsmekanik
Entreprenörskap och företagande
Människan i industrin
Mät och reglerteknik

Svenska/svenska som andra språk och matematik motsvarande grundskolenivå.

1706 Servicemekaniker info@montico.se