Logga in

Här finns vi:

Kursstart

Studietakt

Längd

Monteringsutbildning

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i monteringsarbete och om de faktorer som förbättrar olika typer av produkter. Kursen ger även ge fördjupade kunskaper om standarddetaljer, monteringsverktyg, arbetsmiljö och säkerhet, fixturer samt hur ergonomi och kvalitetskrav påverkar produktiviteten.

Utbildningen är en lärlingsutbildning där minst 70 % av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.  Du får en individuell studieplan som omfattar studiemål, aktuella kurser, lärlingsplats, handledare och studietid.
Montico samarbetar med flera företag när det gäller lärlingsplatser. I antagningsprocessen ingår ett intervjutillfälle, tid och plats meddelas per brev.

Hur väljer man programmet?     

Kontakta först din hemkommuns yrkes-och studievägledare. Kontakta sedan yrkesvägledaren för den kommunala vuxenutbildningen i din kommun, eller utbildningssamordnare på Montico.

Svenska/svenska som andra språk motsvarande grundläggande nivå.

1603 Monteringsutbildning info@montico.se