Logga in

Här finns vi:

Elmontör_header_1903x476.jpg
Vuxenutbildning
Elmontör

Kursstart

Studietakt

Längd

Elmontör

Elmontör är ett omväxlande yrke med arbetsuppgifter som lödning, montering av säkringar, läsa ritningar med mera.

Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter.
Kretskort finns i alla elektroniska produkter, i allt från mobiltelefoner till instrumentpaneler på fordon.

På många arbetsplatser arbetar montörerna i en arbetsgrupp där de växlar mellan de olika arbetsuppgifterna som till exempel:

  • läsa ritningar och arbetsinstruktioner
  • plocka ihop komponenter
  • montering av elektronik och mekanik
  • avsyning och sluttestning
  • montera säkringar, brytare och övriga delar
  • felsökning
  • lödning

Utbildningen genomförs som individuellt anpassade studier (IAS). Här läser du med lärarstöd under hela din utbildningstid. Du får ett schema som du följer. Vi har genomgångar i grupp några gånger i veckan och du arbetar både praktiskt och teoretiskt i våra lokaler. Läraren finns på plats 4 dagar i veckan för både undervisning och handledarstöd.

Utbildningen sker i nära samverkan med olika arbetsgivare, vilket kommer att förbättra dina möjligheter till arbete inom yrkesområdet. 

 

Programgemensamma kurser:
Mekatronik MEKMEK01 100
Datorteknik 1a DAODAT01a 100
Energiteknik 1 (ENEENE01) 100 p
Elektromekanik (ELRELK0) 100 p
Elkraftteknik (ELRELF0) 100 p
Praktisk ellära (ELLPRA0) 100 p
Elinstallationer (INSELI0) 200 p
Kommunikationsnät 1 (INSKOM01) 100 p
Elmotorstyrning (INSELS0) 100 p
Allmän automationsteknik (AUTALL0) 100 p

Liftutbildning och lödarprövning ingår.

Kurserna avslutas med ett gymnasiearbete på 100 poäng

Valfri fördjupning som kan erbjudas
Data-och medianät (ELRDAA0) 100 p
Belysningsteknik (INSBES0) 100 p
Avhjälpande och förebyggande underhåll (AUTAVH0) 100 p

 

När du kommer till Montico tas du emot av en lärare som genomför ett kartläggningssamtal för att ta reda på dina mål med studierna och vilken erfarenhet och kunskaper du har med dig sedan tidigare. Vi går också igenom vilken studietakt och intensitet i studierna som passar dig och om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Samtalet mynnar ut i en individuell studieplan. Efter påbörjade studier har du kontinuerliga utvecklingssamtal med läraren, där avstämning görs mot den individuella studieplanen och kursmålen. Vid behov revideras planen. För att du på bästa sätt ska nå dina mål, inleder vi alltid utbildningar hos oss med träning i studieteknik.

Arbetsplatspraktik på 6 – 8 veckor ingår i kursen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå vid behov.

Svenska eller svenska som andraspråk samt matematik motsvarande grundskolenivå.

Grundläggande engelska.

 

 

1599 Elmontör info@montico.se