Logga in

Här finns vi:

Teamledarutbildning_header_1903x476.jpg

Teamledarutbildning

Vår teamledarutbildning ger dig ett antal verktyg som stärker och hjälper dig i din roll som teamledare.

Teamledarutbildningen som pågår under två månader ses som en process som berör individen, samt relateras till deltagarens verklighet och erfarenheter. Reflektioner knyts till teorier och generaliseringar.

Dag 1

 • Mål och syfte med utbildningen, förväntningar
 • Teamledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning
 • Att leda arbetskamrater; gruppens utveckling, teamsynergi, teoretisk förklaringsmodell
 • Coaching, kommunikation och feedback

Dag 2

 • Information inför grupp
 • Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap
 • Konflikthantering

Dag 3

 • Medarbetarens motivation och engagemang, det coachande förhållningssättet 
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Personliga beteendestilar
 • Individuell utvecklingsplan

Kursen riktar sig till dig som har en temledarroll vilket innebär att du leder och fördelar dagligt arbete.

Offertförfrågan

Är du intresserad av att sätta ihop en företagsanpassad utbildning tillsammans med oss? Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!

1314 Teamledarutbildning info@montico.se