Logga in

Här finns vi:

 • Följ oss på Facebook
 • Följ oss på Twitter
 • Följ oss på LinkedIn
 • Följ oss på Youtube
 • Följ oss på Instagram
 • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
Ledaprojekt2.jpg
Ledarskapsutbildning
Planera Projekt

Kursstart

Studietakt

Längd

Planera Projekt

Utbildningen "Planera projekt" ger dig grunderna och strukturerna för hur du skall driva ett projekt, oavsett om det är ditt första eller om du har provat på rollen som projektledare tidigare. Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen är uppbyggd kring ett projekt, med alla dess olika beståndsdelar. Utbildningen hanterar projektet hela vägen, från idé till leverans. Utbildningens fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas. Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

Exempel på teman

 

 • Grundläggande terminologi
 • En projektmodells olika delar och ex. på olika projektmodeller
 • Vikten av att använda sig av tydliga mål
 • Riskanalys
 • Metoder och dokument
 • Projektorganisationens olika delar
 • Förändringshantering
 • Hur ett projekt skall avslutas
 • Hur ett projekt skall utvärderas

Utbildningen är utlagd på tre dagar och inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen.

Offertförfrågan

Är du intresserad av att sätta ihop en företagsanpassad utbildning tillsammans med oss? Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!

1823 Planera Projekt info@montico.se