Logga in

Här finns vi:

VD-nätverk_1920x410.jpg
Ledarskapsutbildning
Det lokala VD-nätverket

Kursstart

Studietakt

Längd

Det lokala VD-nätverket

Montico driver idag flera lokala VD-nätverk. Syftet är att erbjuda en mötesplats där du som VD ska få möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter som både du och ditt företag har nytta av.

Genom att VD-nätverket är lokalt, erbjuder det ett tidseffektivt sätt att vidga ditt eget nätverk nära dig och ger dig större möjlighet att odla och utnyttja det. Vi träffas 6 gånger under ett år på varandras företag. Vid varje träff väljs ett intressant tema ut.

Exempel på teman
  • Ledarskapsutveckling, grupper, yngre talanger.
  • Interna förankringsprocesser i praktiken.
  • Organisationsutveckling - Vem är morgondagens chefer hos er?
  • Hur formar och förankrar man den nya affärsplanen?
  • Ständiga förbättringar - Ett normalläge bland      alla i företaget?
  • Coachande ledarskap - Hur kan det hjälpa mig?
  • Konflikthantering i praktiken - Hur gör man?
  • Företagskultur och dess betydelse, ”kulturkrockar” i företaget.
  • Prestationslönesystem eller inte - Vad skapar engagemang och vad dödar?

Totalt 6 möten varav de flesta hos varandra för att förstå och lära men ibland på andra speciellt intressanta företag. Ett möte avslutas med middag.

1510 Det lokala VD-nätverket info@montico.se