Logga in

Här finns vi:

YKB__header_1903x476.jpg
Företagsutbildning
YKB - Intensivkurs

Kursstart

Studietakt

Längd

YKB-yrkeskompetensbevis - intensivkurs

Montico erbjuder utbildning till de förare som utför godstransporter och som har sina C eller CE kort utfärdade före den 10 september 2009.

Från och med den 10 september 2009 gäller nya och högre krav på den som kör lastbil yrkesmässigt. Utbildningen genomförs i fem olika delkurser. Deltagarna kan genomföra delkurserna i valfri ordning men samtliga delkurser måste vara genomförda 10 september 2016.

Deltagarna ska efter utbildningen bland annat:

 • Kunna optimera bränsleförbrukningen.

 • Besitta kunskap om regler som gäller vid lastning, lossning, lastsäkring samt känna till
  de villkor som gäller för lagliga transporter.

 • Besitta kunskap om regler för arbetstider
  och färdskrivare samt känna till bestämmelser.

 • Kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten
  om fysisk och psykisk förmåga.

 • Kunna utföra en transport tryggt och säkert samt kunna bedöma krissituationer och 
  samtidigt arbeta för att höja företagets profil samt vara medveten om riskerna i trafiken.

 

Vi hjälper er att uppfylla kraven

 • Vi utbildar enligt lag 2007:1157. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.
 • Vi är godkända instruktörer av Transportstyrelsen.
 • Vi utbildar er personal där ni önskar, på ert företag eller i våra utbildningslokaler.

 OBS! Du förlorar rätten att köra tung yrkesmässig trafik om inte hela YKB-fortbildningen är klar:
- före sista giltighetsdatum för ditt yrkeskompetensbevis eller
- innan dina möjligheter att köra enligt hävdvunna rättigheter upphör (10 september 2016 för gods).

 

Utbildningsbevis som är giltigt i fem år utfärdas.

 • Delkurs 1, Sparsam körning
  Skapa ökad förståelse för vikten av att spara bränsle
  ur ett miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

 • Delkurs 2, Godstransporter
  Information om regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Upplysning om ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

 • Delkurs 3, Lagar och bestämmelser
  Information om lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, körtider och vilotider. Dessutom ges genomgång av de regler och villkor som gäller för yrkesmässig trafik.

 • Delkurs 4, Ergonomi och hälsa
  Skapa förståelse för vikten av god hälsa, bra kost-hållning och hur man arbetar ergonomiskt riktigt.

 • Delkurs 5, Säkerhet och kundfokus
  Undervisning om risker i trafiken, agerande i krissituationer samt hur detta kan bidra till att företagets anseende höjs.    
 • Teorigenomgång

Utbildningen vänder sig till förare som utför godstransporter och som har sina C eller CE kort utfärdade innan den 10 september 2009.

Offertförfrågan

Är du intresserad av att sätta ihop en företagsanpassad utbildning tillsammans med oss? Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!

1343 YKB-yrkeskompetensbevis - intensivkurs info@montico.se