Logga in

Här finns vi:

truck_1_header_1903x476.jpg
Företagsutbildning
Riskanalys i truckmiljö

Riskanalys i truckmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ska göra riskbedömningar av arbetet för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. De flesta olyckor på svenska arbetsplatser sker fortfarande i miljöer där arbete med truck förekommer. Dessutom blir skadorna ofta allvarliga och kostar mycket i lidande och pengar.

Tillsammans med berörda personer genomför Montico riskanalyser i truckmiljö genom att undersöka och belysa de eventuella brister som kan förekomma och som direkt påverkar arbetsmiljön och risken för olyckor.

  • Planering – Val av områden som ska riskbedömas.
  • Samla information – Insamling av information som behövs för att hitta riskkällor och värderar hur
    allvarliga dessa är.
  • Hitta riskkällor – Identifiering av hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan
    påverkas.
  • Värdera riskerna – Uppskattning av hur allvarliga konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdering av den samlade risken och bestämma åtgärdsbehov.
  • Åtgärder – Ta fram åtgärder och värdera effekten av dessa.

 

 

Offertförfrågan

Är du intresserad av att sätta ihop en företagsanpassad utbildning tillsammans med oss? Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!

1876 Riskanalys i truckmiljö info@montico.se