Logga in

Här finns vi:

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kursstart

Studietakt

Längd

Industrirörmontör

För dig som är arbetssökande kan vi i samverkan med din arbetsförmedling erbjuda yrkesutbildning till industrirörmontör, validering av tidigare kunskaper inom yrkesområdet samt kompletterande utbildningar.

En industrirörmontör arbetar på större industrier som har så kallade processledningar, det vill säga rörsystem som transporterar vätskor och gaser som ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det kan till exempel vara pappersbruk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier. Sådana rör får givetvis aldrig läcka så det är viktigt att installationerna av rören är väl utförda för att produktionen ska vara säker och effektiv.

Reparationer och nybyggnad

En industrirörmontörs arbetsplatser varierar ofta, till exempel kan arbetet utföras en vecka på ett pappersbruk och nästa på en kemisk industri. En industrirörmontör jobbar både med reparationer och med nybyggnad av industrier.

Du får lära dig grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av system i industrirörsanläggningar, ritningsläsning och VVSteknik. Du lär dig även svetsning.

1650 Industrirörmontör